با خدا دیوانہ باش و با محمدﷺ ہوشیار

با خدا دیوانہ باش و با محمدﷺ ہوشیار

Advertisements